Avicenna zoekbalk, goed gevonden

Wednesday 26 September 2018

 Abdoellah ibn Mas'oed zei dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei

“De gelovige is geen lasteraar, noch iemand die vloekt, noch iemand die vulgair is of iemand die zich bezighoudt met vies gepraat. 

(Overgeleverd door Tirmidhie)