Avicenna zoekbalk, goed gevonden

Sunday 24 June 2018

De Profeet (vzmh) heeft gezegd“Een rechtvaardige situatie doen ontstaan tussen twee mensen is liefdadigheid, iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid,.... .” 

(Overgeleverd door Bukhari en Muslim)